Tài nguyên dạy học

Soạn Bài Trực Tuyến

Gốc Giải Trí

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Các ý kiến mới nhất

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Bài 5. Thao tác với bảng tính

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Loản
  Ngày gửi: 08h:55' 17-11-2013
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 90
  Số lượt thích: 0 người
  1. Hãy cho biết ý nghĩa của các hàm sau: SUM; AVERAGE; MAX; MIN?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  =SUM(A1:D1)
  BÀI 5
  THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
  (T1)
  Khi em mở một trang tính mới,trang tính trống xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào ?
  Các cột có độ rộng bằng nhau
  Các hàng có độ cao bằng nhau
  1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng
  6
  Dãy kí tự quá dài được hiển thị ở các ô bên phải
  Cột quá rộng
  Dữ liệu số quá dài sẽ xuất hiện các kí tự #
  Dãy kí tự quá dài bị che lấp bởi nội dung của ô bên phải
  1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng
  Tăng hoặc giảm độ rộng các cột
  cho phù hợp với dữ liệu trong ô
  Vậy để hiển thị hết nội dung các ô cho phù hợp ta phải làm thế nào ?
  1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng
  B1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách giữa hai cột
  B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp)
  Vậy làm thế nào để tăng (giảm) độ rộng các cột?
  *Các bước để điều chỉnh độ rộng (độ hẹp) cột:
  VD
  1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng
  Tương tự làm thế nào để thay đổi độ cao của hàng?
  1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng
  VD
  + B1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách giữa hai hàng
  + B2: Kéo thả chuột xuống dưới (mở rộng), lên trên (thu hẹp)
  *Các bước để điều chỉnh độ cao của hàng:
  Có cách nào nhanh hơn để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng không?
  Lưu ý:
  Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu trong cột và hàng.
  VD
  1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao hàng
  H.38a) và H.38b có những điểm giống và khác nhau nào?
  Dữ liệu giống nhau, chỉ có
  trật tự các cột khác nhau.
  a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
  *Các bước để chèn cột:
  -B1: Nháy chuột chọn một cột.
  -B2: Chọn INSERT COLUMNS
  2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
  VD
  Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn (h.40).
  Tên cột cũng đã thay đổi
  a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
  2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
  * Các bước để chèn hàng:
  - B1: Nháy chọn một hàng.
  - B2: chọn INSERT ROWS.
  Thao tác chèn thêm hàng cũng tương tự:
  a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
  2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
  VD
  - Một hàng trống sẽ được chèn thêm vào bên trên hàng được chọn.
  - Tên các hàng ở phía dưới đã thay đổi.
  a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
  2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
  Nếu muốn chèn 3 hàng hoặc 3 cột cùng một lúc thì ta làm thế nào?
  Ta chọn 3 hàng hoặc 3 cột cùng một lúc
  Lưu ý:
  Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm đúng bằng số cột hoặc hàng em đã chọn.
  VD
  a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
  2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
  b) Xoá cột hoặc hàng:
  Nếu em chọn các cột cần xoá và nhấn phím DELETE thì ........
  Dữ liệu trong các ô trên cột đó bị xoá, còn bản thân cột thì không.
  Để xoá thực sự các cột và hàng, cần sử dụng lệnh Edit  Delete.
  2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
  VD
  * Các bước để xóa cột (hàng):
  - B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa
  - B2: chọn EDIT DELETE
  b) Xoá cột hoặc hàng:
  2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
  VD
  Khi xoá cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
  Có cách nào khác để chèn thêm, xóa cột hoặc hàng nữa không?
  Cách khác :
  -B1:Nháy chọn hàng ,cột cần chèn (xóa)
  -B2:Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE)
  B1:Nháy chọn hàng ,cột cần chèn (xóa)
  B2:Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE)
  chèn
  xóa
  VD
  SƠ ĐỒ TƯ DUY
  CỦNG CỐ
  1. Nêu các bước để điều chỉnh độ rộng (CAO) của cột (HÀNG)?
  -B1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột (HÀNG)
  -B2: Kéo thả chuột sang phải (XUỐNG) để mở rộng hay sang trái (LÊN TRÊN) để thu hẹp độ rộng cột (ĐỘ CAO HÀNG)
  BT
  B
  Chọn cột  Insert  Colums
  CỦNG CỐ
  CỦNG CỐ
  3. Hãy thực hiện các thao tác sau:
  Chèn thêm 1 cột Năm sinh vào trước cột Nữ
  Chèn thêm 1 hàng trên hàng số 7
  BT
  Học nội dung bài hôm nay và trả lời câu hỏi 1 SGK- trang 44.
  Chuẩn bị tiếp phần 3,4: Sao chép và di chuyển dữ liệu; Sao chép công thức.
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
   
  Gửi ý kiến